UBCKNN phạt nặng một cá nhân liên quan tới giao dịch cổ phiếu KDM

Ngoài xử phạt hành chính, bà cá nhân này còn bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm.

Ngày 18/2/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với bà Mai Lệ Huyền do vi phạm các quy định về chào mua công khai và công bố thông tin.

Cụ thể, Bà Huyền bị phạt 100 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Ngày 26/2/2021, bà Mai Lệ Huyền mua 225.100 cổ phiếu của Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (KDM), dẫn đến sở hữu vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (tăng từ 32,11% lên 35,28%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, bà Lệ Huyền còn bị phạt tiền 15 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ngày 9/3/2021, bà Mai Lệ Huyền bán 33.200 cổ phiếu KDM dẫn đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM (giảm từ ngưỡng 35% xuống ngưỡng 34%).

Nhưng đến ngày 29/4/2021, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin.

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
UBCKNN phạt nặng một cá nhân liên quan tới giao dịch cổ phiếu KDM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO