Doanh nghiệp

Vụ Trịnh Văn Quyết: Lộ tên công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Faros

Hồ Nga 07/11/2023 06:19

Có nhiều vấn đề được nêu ra liên quan vụ án của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có bản kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS (ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS) và các công ty liên quan.

Ông Trịnh Văn Quyết, hai em gái Trịnh Thị Minh HuếTrịnh Thị Tuyết Nga đều đã bị khởi tố bị can.

Lộ tên công ty kiểm toán trong vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm

Một trong những điểm chính cấu thành tội danh của nhóm Trịnh Văn Quyết là việc nâng khống vốn điều lệ các công ty trong hệ sinh thái như FLC, Faros, AMD… rồi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn.

Để tăng vốn điều lệ của Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, nhóm Trịnh Văn Quyết đã dùng rất nhiều vòng quay góp vốn; dùng nhiều cá nhân, pháp nhân đứng tên xoay dòng tiền.

Sau khi làm các thủ tục nâng khống vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng tương đương 430 triệu cổ phần, Quyết giao Doãn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT của Faros, chỉ đạo làm thủ tục đề nghị chấp thuận công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu lên sàn.

Vụ Trịnh Văn Quyết: Lộ tên công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Faros

Để lên sàn, Faros thuê Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Hà Nội kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 3 tháng đầu năm 2016 để làm thủ tục niêm yết.

Mặc dù BCTC 2014, 2015 và 3 tháng đầu năm 2016 (gọi chung là BCTC) của CTCP Xây dựng Faros không có căn cứ xác định số vốn thực góp để chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính, nhưng do đã ký hợp đồng, muốn lấy được tiền thì phải ký - ban hành BCTC kiểm toán theo yêu cầu của Faros.

Do vậy Tổng giám đốc công ty kiểm toán vẫn ký báo cáo kiểm toán năm 2014 với nội dung: Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTCP Xây dựng Faros tại ngày 31/12/2014; cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Ngoài ra kiểm toán có lưu ý người sử dụng BCTC về một số giao dịch uỷ thác đầu tư trong kỳ phát sinh bằng tiền mặt với giá trị lớn.

Ký BCTC kiểm toán năm 2015 với nội dung BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình chính của CTCP Xây dựng Faros tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả kinh doanh, luồng lưu chuyển tiền tệ đúng với chuẩn mực kế toán.

Kiểm toán cũng lưu ý về khoản uỷ thác đầu tư cho một số tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 3.332 tỷ đồng; một số giao dịch uỷ thác đầu tư trong kỳ phát sinh bằng tiền mặt với giá trị lớn; đơn vị có ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính số tiền hơn 105,7 tỷ đồng

Mặc dù biết rõ số vốn góp không đúng với BCTC nhưng ngày 20/4/2016 Doãn Văn Phương vẫn ký văn bản gửi UBCKNN đề nghị xem xét và chấp thuận cho CTCP Xây dựng Faros đăng ký công ty đại chúng.

Sau khi nhận được hồ sơ, UBCKNN giao Vụ giám sát công ty đại chúng nghiên cứu thẩm định. Vụ giám sát đã có công văn yêu cầu Faros giải trình các nội dung về quá trình tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng; quá trình góp vốn; tình hình biến động cổ đông; tài liệu liên quan…

Về BCTC, Vụ giám sát yêu cầu Faros giải trình có xác nhận của công ty kiểm toán và cung cấp tài liệu ghi nhận và trình bày khoản mục đầu tư dài hạn, khoản người mua trả tiền trước….

Với yêu cầu đó, Tổng giám đốc của Faros - ông Đỗ Như Tuấn - ký công văn giải trình, trong đó có các nội dung chính liên quan đến các khoản tiền hàng nghìn tỷ đồng được nhắc tới.

Cùng với yêu cầu đó, ông Doãn Văn Phương ký công văn về việc bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và khẳng định “Faros có vốn điều lệ thực góp 4.300 tỷ đồng với 114 cổ đông”, đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng.

Nhiều “lấn cấn” trên BCTC, kiểm toán ASC vào cuộc - vẫn còn vấn đề nhấn mạnh

CPA Hà Nội thừa nhận thủ tục kiểm toán và các bằng chứng kiểm toán của CPA Hà Nội chưa đầy đủ để làm cơ sở đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và ý kiến kiểm toán đưa ra với các BCTC trên là chưa phù hợp.

Do đó theo đề nghị, CPA Hà Nội cần phối hợp với các công ty kiểm toán khác (không phải là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long DT.D.K; Công ty NHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế và CPA Hà Nội) trong danh sách được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán để làm rõ các nội dung.

Kết quả, công ty đã mời Công ty TNHH Kiểm toán ASC thay thế cho công ty kiểm toán cũ để thực hiện kiểm toán vốn góp chủ sở hữu cho giai đoạn từ 1/1/2016 đến 30/6/2016 và báo cáo tài chính bán niên 2016.

Khi Kiểm toán ASC chưa phát hành báo cáo chấp nhận toàn phần với các báo cáo trên, thì ngày 1/8/2016 Doãn Văn Phương đã ký công văn giải trình với nội dung rằng công ty kiểm toán đã phát hành báo cáo chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo trên.

Đến 18/8/2016 Kiểm toán ASC đã ký ban hành báo cáo kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất (từ 1/1/2016 đến 30/6/2016) của CTCP Xây dựng Faros trong đó nhấn mạnh các khoản ủy thác đầu tư cho các cá nhân; tổ chức tổng hơn 3.566 tỷ đồng.

ÔNG TRỊNH VĂN QUYẾT THAO TÚNG GIÁ CỔ PHIẾU FLC

Vụ Trịnh Văn Quyết: Cháu họ ký 101 chứng từ khống cho Trịnh Thị Minh Huế lấy ra 1.400 tỷ đồng

Cận cảnh căn biệt thự sang chảnh bị kê biên tại Mỹ Đình của Trịnh Văn Quyết

Vụ Trịnh Văn Quyết: Cháu họ ký 101 chứng từ khống cho Trịnh Thị Minh Huế lấy ra 1.400 tỷ đồng

Cận cảnh căn biệt thự sang chảnh bị kê biên tại Mỹ Đình của Trịnh Văn Quyết

Vụ Trịnh Văn Quyết: Bất ngờ việc thao túng giá cổ phiếu phải "báo công việc hàng ngày"

Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/vu-trinh-van-quyet-lo-ten-cong-ty-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-cua-faros-209361.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Vụ Trịnh Văn Quyết: Lộ tên công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Faros
POWERED BY ONECMS & INTECH