Vĩ mô

3 nhóm đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ khoản 680.000 tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương

Đào Doãn 11/07/2024 12:36

Theo Bộ Tài chính, khoản tiền 680.000 tỷ đồng cho cải cách tiền lương hiện nằm tại Kho bạc Nhà nước và sẽ được chi trả dần trong 2 năm.

Khoản tiền 680.000 tỷ đồng sẽ được chi trả trong giai đoạn 2024-2026

Bộ Tài chính cho biết, ngân sách hiện nay đã để dành được 680.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương. Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng 30%, tương đương từ mức 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Khoản tiền 680.000 tỷ đồng này dự kiến được chi trả cho cả giai đoạn 2024-2026. Trong tổng chi ngân sách 2,119 triệu tỷ đồng, khoản tiền dành cho cải cách tiền lương và điều chỉnh tiền lương, một vài chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội là 74.048 tỷ đồng, theo dự toán công khai ngân sách năm 2024 của Bộ Tài chính.

Theo báo Tiền Phong, lãnh đạo Cục Quản lý Ngân quỹ - Kho bạc Nhà nước cho biết số tiền cải cách tiền lương nằm trong tồn quỹ của từng cấp ngân sách (ngân sách cấp huyện, tỉnh, Trung ương). Phần tiền dùng cải cách tiền lương của địa phương sẽ nằm trong tồn quỹ ngân sách địa phương, của Bộ ngành Trung ương nằm ở Trung ương. Từ năm 2019, mỗi năm ngân sách Nhà nước sẽ dành một phần cho chương trình cải cách tiền lương.

3 nhóm đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ khoản 680.000 tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương
Bộ Tài chính cho biết ngân sách hiện nay đã để dành được 680.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương

680.000 tỷ đồng cải cách tiền lương, các đối tượng nào được hưởng và mức lương thay đổi ra sao?

Đối với chính sách cải cách tiền lương, các đối tượng được thụ hưởng nhiều nhất gồm có: Công chức, viên chức (hưởng lương từ ngân sách Nhà nước), lực lượng vũ trang (công an, quân đội) trong toàn hệ thống chính trị.

Để hướng dẫn thực hiện chi trả tiền lương mới cũng như giúp người dân hiểu rõ về các đối tượng được hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV.

Thông tư áp dụng đối với các nhóm đối tượng, gồm: Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Nhóm viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (bao gồm cả trường hợp quy định tại khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Theo đó, đối với Lực lượng vũ trang, mức lương cao nhất dành cho quân hàm Đại tướng là 24,336 triệu đồng/người/tháng. Quân hàm Hạ sỹ hưởng mức lương thấp nhất 7,488 triệu đồng. Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp, mức lương cao nhất là 17,55 triệu đồng và thấp nhất là 8,541 triệu đồng.

Đối với công chức, chuyên gia cao cấp hưởng mức lương từ 18-23,4 triệu đồng. Xếp loại công chức thành 4 loại A,B,C,D tùy thuộc vào vị trí, việc làm, vị trí công tác thì sẽ nhận mức lương khác nhau. A0, thấp nhất 4,914 triệu đồng, cao nhất 11,442 triệu đồng. A1, thấp nhất 5,475 triệu đồng, cao nhất 11,653 triệu đồng. A2, thấp nhất 9,36 triệu đồng, cao nhất 15,865 triệu đồng. A3 thấp nhất 13,455 triệu đồng, cao nhất 18,7 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều chế độ của công chức cũng tăng theo lương cơ sở. Ví dụ, trợ cấp thất nghiệp tăng tối đa 11,7 triệu đồng. Trợ cấp mai táng từ 18 đến 23,4 triệu đồng. Trợ cấp thai sản tăng 3,6 triệu đồng lên 4,68 triệu đồng và tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng 291.000 đồng/người/năm.

>> Cải cách tiền lương: tính kỹ những yếu tố tác động

Cải cách tiền lương: tính kỹ những yếu tố tác động

Chuyển nguồn hơn 432 nghìn tỷ cho cải cách tiền lương

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/3-nhom-doi-tuong-huong-loi-nhieu-nhat-tu-khoan-680000-ty-dong-chi-cho-cai-cach-tien-luong-241721.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
3 nhóm đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ khoản 680.000 tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương
POWERED BY ONECMS & INTECH