Cao su Phước Hòa (PHR): Kế hoạch lãi sau thuế năm 2023 giảm một nửa về 488 tỷ đồng

15-03-2023 22:52|Hồ Nga

Năm 2023 Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu đạt 488 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 14/3/2023 nhằm thông báo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu dạt 1.709 tỷ đồng, giảm 7,6% so với năm 2021. Trong năm doanh thu tài chính giảm, các chi phí khác không nhiều biến động ngoại trừ phần thu nhập khác – đây là khoảnthu tiền bồi thường thực hiện dự án, hỗ trợ khác,

Kết quả năm 2021 Cao su Phước Hòa lãi trước thuế 1.127 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 926 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Cao su Phước Hòa (PHR): Kế hoạch lãi sau thuế năm 2023 giảm một nửa về 488 tỷ đồng

Năm 2023 cao su Phước Hòa đặt mục tiêu đạt 1.813 tỷ đồng, trong dó doanh thu từ các mảng kinh doanh, trong đó doanh thu kinh doanh cao su hơn 1.300 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 549 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 488 tỷ đồng, gần bằng 53% so với số lãi đạt được năm 2022.

Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/cao-su-phuoc-hoa-phr-ke-hoach-lai-sau-thue-nam-2023-giam-mot-nua-ve-488-ty-dong-173790.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Cao su Phước Hòa (PHR): Kế hoạch lãi sau thuế năm 2023 giảm một nửa về 488 tỷ đồng