CEO

CEO ACB: Nhân viên ngân hàng sợ nhất là các cuộc gọi lúc nửa đêm, đầu giờ sáng
Ông Từ Tiến Phát chia sẻ: "Khoảng 5-6 giờ sáng hoặc 12 giờ, 1 giờ đêm gọi lên tổng đại là chúng tôi sợ lắm, vì đa số các cuộc gọi sẽ liên quan đến tình huống mất tiền trong tài khoản”.
7 giờ trước|Tài chính Ngân hàng
POWERED BY ONECMS & INTECH