Chính phủ thống nhất chủ trương giảm thuế đất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

22-09-2022 16:43|

Do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, Chính phủ đã có những biện pháp hỗ trợ giảm tiền thuế đất đối với những đối tượng chịu ảnh hưởng lớn.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết mới nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 về việc tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Nghị quyết số 11/NQ-CP có quy định giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, vào năm 2020, 2021 đã thực hiện việc giảm tiền thuê đất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Được biết, trong năm 2021 việc thực hiện giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khoảng 3.433 tỷ đồng.

Dựa trên kết quả đó, Bộ tài chính đã đề xuất số tiền thuê đất, thuê mặt nước dự kiến giảm năm 2022 khoảng 3.500 tỷ đồng. Chính sách này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Xem thêm: Cần đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/chinh-phu-thong-nhat-chu-truong-giam-thue-dat-doi-voi-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-covid-19-150048.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Chính phủ thống nhất chủ trương giảm thuế đất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19