Đất Xanh (DXG) thay đổi mục đích sử dụng số tiền 1.220 tỷ đồng mới huy động từ cổ đông

11-05-2024 08:45|Hải Băng

"Bọc tiền” thu được từ đợt chào bán cổ phiếu hồi đầu năm, Đất Xanh (DXG) sẽ dùng toàn bộ để trả nợ và thanh toán thuế, đồng thời lên kế hoạch tiếp tục phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông qua thay đổi phương án sử dụng nguồn vốn 1.220,1 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán 102 triệu cổ phiếu, giá 12.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 6:1), giai đoạn tháng 12/2023 - 1/2024.

Theo phương án cũ, Đất Xanh dự tính dùng 1.118,5 tỷ đồng để góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An thời điểm quý IV/2023 - II/2024. Trong đó, 210,5 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu cho Công ty Hội An Invest; 688 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng cho Công ty Hà Thuận Hùng, cả 2 đều là công ty con của Hà An. Số tiền 101,6 tỷ đồng còn lại sẽ dùng 41,6 tỷ đồng để trả thuế thu nhập doanh nghiệp từ quý IV/2023 - IV/2024 và 60 tỷ đồng để thanh toán lương trong năm 2024.

Theo phương án mới, Đất Xanh bỏ phần 60 tỷ thanh toán lương, số tiền 101,6 tỷ đồng dùng toàn bộ cho thanh toán thuế.

Đất Xanh (DXG) thay đổi mục đích sử dụng số tiền 1.220 tỷ đồng mới huy động từ cổ đông
Ảnh minh họa

Cấp tập huy động vốn để trả nợ

Mới cầm về “bọc tiền”, Đất Xanh lại tiếp tục lên phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2024 để huy động vốn cũng với mục đích trả nợ. Theo đó, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 4, doanh nghiệp thông qua 2 phương án:

(1) DXG sẽ phát hành 150,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá 12.000 đồng/cp, tỷ lệ 24:5 (cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu có 5 quyền mua). Số tiền dự kiến thu về là 1.801,8 tỷ đồng sẽ dùng 1.358,8 tỷ đồng để trả nợ cho Công ty Hà An và 443 tỷ đồng để trả nợ và bổ sung vốn lưu động cho công ty mẹ.

(2) DXG chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 18.600 đồng/cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2024. Số tiền 1.739,1 tỷ đồng huy động được sẽ dùng góp vốn cho công ty con.

Tại thời điểm ngày 31/3, quy mô tài sản của Đất Xanh là 29.647,6 tỷ đồng, tập trung vào 2 khoản lớn là hàng tồn kho 14.009,8 tỷ đồng (chiếm 47,3%) và khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn là 11.495,9 tỷ đồng (chiếm 38,8%). Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng là 1.482,9 tỷ đồng, tăng 1.109,6 tỷ đồng so với ngày đầu năm, cho thấy công ty gần như chưa sử dụng đến số tiền mới phát hành.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu là 15.483 tỷ đồng. Nợ phải trả là 14.164,6 tỷ đồng, trong đó nợ vay là 5.207,5 tỷ đồng (chiếm 17,6% tổng nguồn vốn).

>> Đất Xanh (DXG) 'tích cực' trích lợi nhuận vào các quỹ khen thưởng, chỉ có cổ tức bằng tiền của cổ đông là bị 'ngó lơ'

Cổ phiếu MWG hướng lên đỉnh 2 năm: Khối ngoại 'thu lưới'

Giá tăng gấp đôi sau 4 tháng, một CTCK sắp trả cổ tức bằng tiền và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 45%

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/dat-xanh-dxg-thay-doi-muc-dich-su-dung-so-tien-1220-ty-dong-moi-huy-dong-tu-co-dong-234396.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Đất Xanh (DXG) thay đổi mục đích sử dụng số tiền 1.220 tỷ đồng mới huy động từ cổ đông
POWERED BY ONECMS & INTECH