FLC Faros sắp tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 ngày 11/10

FLC Faros sắp tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 ngày 11/10

Trước đó, ngày 15/9/2022, FLC Faros đã tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 nhưng không thành công do không đủ tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Ngày 20/9/2022, CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) thông báo kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2022 vào lúc 8h sáng thứ Ba, ngày 11/10/2022. Địa điểm diễn ra tại Bamboo Airways Theatre, tầng 36, tòa nhà Bamboo Airways Tower, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Đại hội dự kiến sẽ bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị, hai thành viên Ban Kiểm soát, và chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội bất thường lần đầu tiên đã được FLC Faros tổ chức vào ngày 15/9 vừa qua nhưng không thành công do thiếu cổ đông tham dự.

Trong ĐHCĐ bất thường lần 1, FLC Faros có tổng cộng 158 cổ đông tham gia, bao gồm 95 cổ đông dự trực tiếp và 62 cổ đông ủy quyền. Các cổ đông này đại diện cho 8,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tối thiểu 50% cần thiết để tiến hành đại hội lần 1. Với đại hội lần 2, số cổ đông tối thiểu phải đạt 33% thì cuộc họp mới được phép diễn ra.

Cổ phiếu ROS đã bị HOSE đình chỉ giao dịch từ ngày 5/9 đến nay.

HOSE đưa cổ phiếu FLC Stone (AMD) vào diện cảnh báo

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
FLC Faros sắp tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 ngày 11/10
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO