Khối ngoại bán ròng trở lại tuần thị trường chứng khoán "quay xe"

21-05-2022 10:11|Thanh Long

Sau 6 tuần giảm điểm liên tiếp, VN-Index đã có sự hồi phục trở lại trong tuần 16 - 20/5/2022. Khối ngoại bán ròng trở lại 96 tỷ đồng sau tuần mua mạnh trước đó.

Sau 6 tuần giảm điểm liên tiếp, VN-Index đã có sự hồi phục trở lại trong tuần 16 - 20/5/2022.

Kết tuần, VN-Index đứng ở mức 1.240,71 điểm - tăng 57,94 điểm (4,9%) so với tuần trước đó; HNX-Index tăng 4,63 điểm (1,53%) lên 307,02 điểm; UPCoM-Index cũng tăng 0,5 điểm (0,53%) lên 94,11 điểm.

Khối ngoại bán ròng trở lại 96 tỷ đồng sau tuần mua mạnh trước đó.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng trong đó mua vào 225,83 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.387,26 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 237,9 triệu đơn vị, giá trị 7.533,87 tỷ đồng.

Như vậy, khối ngoại bán ròng trở lại 142 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 139.320 cổ phiếu.

Khối ngoại sàn HoSE mua ròng mạnh nhất mã DPM với 221 tỷ đồng; VNM và MSN được mua lần lượt 147 tỷ đồng và 134 tỷ đồng; chứng chỉ quỹ ETF nội FUEVFVND được mua ròng 129 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu SSI bị bán ròng mạnh nhất với 576 tỷ đồng; tiếp đó là HPG khi bị bán ròng 422 tỷ đồng; các mã STB, VIC và VCB đều bị bán ròng trên 100 tỷ đồng.

Ngày
Khối lượng
Giá trị (tr.đồng)
Mua
bán
Mua-Bán
Mua
Bán
Mua-Bán
16/5
46.837.700
37.366.600
9.471.100
1.503.010
1.246.440
256.570
17/5
55.855.800
55.181.200
674.600
1.675.870
1.710.890
-35.020
18/5
51.194.500
53.666.420
-2.471.920
1.715.560
1.537.200
178.360
19/5
41.958.590
48.411.190
-6.452.600
1.589.240
1.714.790
-125.550
20/5
29.979.800
43.278.600
-13.298.800
903.580
1.324.550
-420.970
Tổng
225.826.390
237.904.010
-12.077.620
7.387.260
7.533.870
-146.610

Tại sàn HNX, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng trong đó mua vào 1,45 triệu đơn vị, giá trị 41,85 tỷ đồng và bán ra 4,7 triệu đơn vị, giá trị 86,86 đồng.

Tính chung, khối ngoại bán ròng trở lại 44,7 tỷ đồng sau 3 tuần mua ròng liên tiếp.

Khối ngoại sàn HNX bán ròng tập trung mã SHS với 49,5 tỷ đồng; THD với 4,8 tỷ đồng trong khi mua vào PVI với giá trị 8,6 tỷ đồng cùng các mã CEO và IDC.

Ngày
Khối lượng
Giá trị (tr.đồng)
Mua
bán
Mua-Bán
Mua
Bán
Mua-Bán
16/5
520.500
2.927.900
-2.407.400
14.710
47.380
-32.670
17/5
238.900
907.950
-669.050
5.900
16.760
-10.860
18/5
256.780
171.010
85.770
6.370
5.990
380
19/5
169.210
371.460
-202.250
5.390
9.200
-3.810
20/5
274.000
320.250
-46.250
9.480
7.530
1.950
Tổng
1.459.390
4.698.570
-3.239.180
41.850
86.860
-45.010

Trên sàn UPCoM, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên mua ròng liên tiếp và duy nhất 1 phiên bán ròng ngày đầu tuần 16/5 trong đó mua vào 7,13 triệu đơn vị, giá trị 181,08 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 2,03 triệu đơn vị, giá trị 91,86 tỷ đồng.

Như vậy, khối ngoại có tuần mua ròng thứ 3 liên tiếp trên sàn này với giá trị tăng 41% so với tuần trước và đạt 91 tỷ đồng.

Cổ phiếu BSR được khối ngoại mua ròng đột biến 130 tỷ đồng, bỏ xa mã đứng sau là QNS với 5,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, VTP bị bán ròng mạnh nhất sàn với 23,8 tỷ đồng; hai mã VEA và NTC bị bán ròng lần lượt 9 tỷ đồng và 5,2 tỷ đồng.

Ngày
Khối lượng
Giá trị (tr.đồng)
Mua
bán
Mua-Bán
Mua
Bán
Mua-Bán
16/5
328.610
332.400
-3.790
8.040
14.480
-6.440
17/5
607.400
371.200
236.200
18.280
17.030
1.250
18/5
1.215.160
276.940
938.220
33.070
15.800
17.270
19/5
2.551.300
529.800
2.021.500
61.080
22.170
38.910
20/5
2.428.400
519.360
1.909.040
60.610
22.380
38.230
Tổng
7.130.870
2.029.700
5.101.170
181.080
91.860
89.220
Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/khoi-ngoai-ban-rong-tro-lai-tuan-thi-truong-chung-khoan-quay-xe-126492.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Khối ngoại bán ròng trở lại tuần thị trường chứng khoán "quay xe"