CTCP Chứng khoán SSI

SSI hiện là một tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư và dịch vụ chứng khoán cho hơn 12.000 khách hàng, trong đó hơn 1.100 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài (chiếm khoảng 64% thị phần) bao gồm các công ty, tổ chức tài chính và nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước đến từ các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Canada, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Thái Lan, Đài Loan….. Thị phần môi giới của SSI luôn đạt hơn 20% thị trường cổ phiếu niêm yết tại TTGDCK TP.HCM và 40% thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội.

Tin tức doanh nghiệp CTCP Chứng khoán SSI

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • SSI là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng.
 • Ngày 05/04/2000: SSI được UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán với hai nghiệp vụ Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Tháng 02/2001: SSI tăng vốn điều lệ lên 9 tỷ đồng.
 • Tháng 07/2001: SSI tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng với 4 nghiệp vụ chính: Tư vấn Đầu tư, Môi giới, Tự doanh và Lưu ký chứng khoán.
 • Ngày 09/07/2002: Mở chi nhánh tại Hà Nội.
 • Tháng 4/2004: SSI tăng vốn điều lệ lên 23 tỷ đồng.
 • Tháng 2/2005: SSI tăng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng, với 5 nghiệp vụ chính: Tư vấn đầu tư, Môi giới, Tự doanh, Lưu ký chứng khoán và Quản lý danh mục đầu tư.
 • Tháng 6/2005: SSI tăng vốn điều lệ lên 52 tỷ đồng, bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.
 • Tháng 02/2006: SSI tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.
 • Tháng 05/2006: SSI tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất trên TTCK Việt Nam tại thời điểm đó.
 • Tháng 09/2006: SSI tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
 • Tháng 11/2006: Hoàn thành đợt phát hành 500 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi.
 • Ngày 15/12/2006: Cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm GDCK Hà Nội.
 • Tháng 07/2007: SSI tăng vốn điều lệ lên 799.999.170.000 đồng.
 • Tháng 08/2007: Công ty Quản lý quỹ SSI nhận giấy phép hoạt động của UBCKNN.
 • Tháng 09/2007: SSI phát hành thêm 555.600 trái phiếu chuyển đổi (55,560 tỷ đồng mệnh giá) cho 01 cổ đông chiến lược là Ngân hàng ANZ.
 • Ngày 29/10/2007: cổ phiếu SSI chính thức giao dịch tại Sở GDCK TP.HCM.
 • Tháng 03/2008: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.199.998.710.000 đồng.
 • Tháng 04/2008: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.366.666.710.000 đồng.
 • Tại ngày 30/06/2010 VĐL của công ty là 3.511.117.420.000 đồng.
 • Ngày 30/01/2012, SSI tăng vốn điều lệ lên 3.526.117.420.000 đồng.
 • Ngày 01/03/2013, SSI tăng vốn điều lệ lên 3.537.949.420.000 đồng.
 • Ngày 23/10/2015, VĐL nâng lên 4.800.636.840.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên5.000.636.840.000 đồng.
Xem thêm Rút gọn

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Dịch vụ chứng khoán
  • Sản phâm, dịch vụ cơ bản đối với chứng khoán niêm yết như mở tài khoản giao dịch; môi giới, Tư vấn giao dịch,Thực hiện lệnh, Thanh toán tiền, lưu ký, và hô trợ chuyển nhượng đối với chứng khoán chưa niêm yết.
  • Sản phâm dịch vụ tài chính hợp tác Đầu tư chứng khoán và hô trợ Khách hàng giao dịch chứng khoán.
  • Sản phâm dịch vụ giao dịch điện tử gồm có Smar t Trading, Web Trading, contact center, SmS.
  • Sản phâm báo cáo nhận định thị trường, Phân tích ngành, Phân tích cổ phiếu, tổ chức đi thăm các công ty niêm yết, tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư... đáp ứng nhu cầu của khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân.
 • Dịch vụ Ngân hàng đầu tư
  • Tư vấn Tài chính doanh nghiệp: Định giá doanh nghiệp, Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, mua bán & Sáp nhập (m&a), chia tách giải thể doanh nghiệp…
  • Tư vấn huy động vốn trên thị trường vốn trong và ngoài nước, bao gồm thị trường chứng khoán và thị trường nợ: Tư vấn cổ phần hóa, Tư vấn & bảo lanh phát hành (phát hành lần đầu ra công chúng, phát hành riêng lẻ), Tư vấn niêm yết, Tư vấn phát hành các sản phâm cấu trúc và phái sinh.
 • Quản lý Quỹ
  • Quỹ đầu tư bao gồm huy động và quản lý các quỹ đầu tư thành viên trong nước, các quỹ đầu tư nước ngoài với thời han trung và dài han.
  • Quản lý danh mục đầu tư gồm danh mục đầu tư toàn bộ và danh mục đầu tư chỉ định cho các Khách hàng Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
  • Quản lý tài sản cho Khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn.
  • Các dịch vụ giá trị gia tăng khác.
Xem thêm Rút gọn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO