Kiến nghị trích tiền đấu giá đất, lợi nhuận sổ xố để phát triển quỹ đất

23-03-2023 11:16|Linh Lan

Trong kiến nghị mới nhất, HoREA nếu những góp ý liên quan đến quỹ đất và tổ chức phát triển quỹ đất.

Vừa qua, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) đã có văn bản Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý một số quy định về phát triển quỹ đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Hiệp hội kiến nghị dành một tỷ lệ nhất định nguồn thu từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, lợi nhuận xổ số kiến thiết trong năm của địa phương, hoặc đề nghị Chính phủ quy định cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất.

HoREA cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đổi mới tư duy kinh tế về đất đai thể hiện trong quy định Nhà nước đầu tư phát triển quỹ đất để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư và cơ chế quỹ phát triển đất ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất.

Kiến nghị trích tiền đấu giá đất, lợi nhuận sổ xố để phát triển quỹ đất

Về nguồn thu tài chính của quỹ phát triển đất, Hiệp hội nhận thấy Điều 113 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định nguồn thu tài chính của quỹ được tiếp nhận từ 3 nguồn là phân bổ từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn khác theo quy định của pháp luật, được phân bổ tối thiểu 10% nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm của địa phương cho quỹ phát triển đất.

Tuy nhiên, theo HoREA, nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm của địa phương không nhiều, nhất là đối với các tỉnh vùng sâu vùng xa, ngay cả TP. HCM thì nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2021 cũng chỉ có 11.229 tỷ đồng, nếu trích 10% thì cũng chỉ được 1.122 tỷ đồng, không đáp ứng được yêu cầu về vốn để thực hiện nhiệm vụ của quỹ phát triển đất và tổ chức phát triển quỹ đất.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung quy định cấp tỉnh dành một tỷ lệ nhất định nguồn thu từ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, lợi nhuận xổ số kiến thiết trong năm của địa phương để tạo nguồn tài chính cho việc phát triển quỹ đất.

Ngoài ra, Hiệp hội đề nghị Chính phủ quy định cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất.

3 giải pháp giúp người trẻ mua được nhà ở xã hội

Các sàn giao dịch, môi giới gặp khó khi Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi sắp ban hành

Chung cư và nhà phố trở thành tâm điểm ngành bất động sản?

Bài thuộc chủ đề Bất động sản
Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/kien-nghi-trich-tien-dau-gia-dat-loi-nhuan-so-xo-de-phat-trien-quy-dat-174807.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Kiến nghị trích tiền đấu giá đất, lợi nhuận sổ xố để phát triển quỹ đất
POWERED BY ONECMS & INTECH