MWG

Thế giới di động (MWG) báo doanh thu 8 tháng gần 76.500 tỷ đồng, giảm 17%
Riêng cửa hàng Bách hóa Xanh mỗi ngày đạt khoảng 1,7 tỷ đồng doanh thu bình quân.
POWERED BY ONECMS & INTECH