TTCK

TTCK sẽ xuất hiện các phiên giao dịch với thanh khoản vài tỷ USD khi hệ thống KRX đi vào vận hành
BSC cho rằng việc sớm đưa hệ thống giao dịch mới vào vận hành sẽ giúp TTCK Việt Nam đạt được rất nhiều mục tiêu trong thời gian tới.
POWERED BY ONECMS & INTECH