CTCP Chứng khoán Trí Việt

Vượt qua những khó khăn của sự phân chia thị phần giữa các Công ty Chứng khoán, TVB đã xây dựng được giá trị lớn nhất chính là niềm tin của khách hàng được tạo dựng từ phong cách chuyên nghiệp, hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư mà Công ty đã gây dựng được từ khi hoạt động. Công ty có mức vốn điều lệ là 161.915.600.000 đồng ở mức trung bình so với các công ty Chứng khoán khác. Tuy nhiên, Công ty luôn sử dụng vốn của mình hiệu quả. Sắp tới Công ty triển khai kế hoạch tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh cũng như nâng tầm vị thế của mình trên thị trường so với các CTCK khác.

Tin tức doanh nghiệp CTCP Chứng khoán Trí Việt

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tiền thân là CTCP chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015199 ngày 22 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép hoạt động số 46/UBCK – GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ tư theo Giấy phép hoạt động số 359/UBCKGPHĐKD ngày 19 tháng 10 năm 2010;
 • Ngày 28/12/2006 Công ty được thành lập với tên gọi ban đầu là CTCP chứng khoán Thái Bình Dương theo Giấy phép hoạt động số 46/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006. Vốn điều lệ ban đầu là 28 tỷ đồng;
 • Ngày 20/08/2010 UBCKNN chấp thuận hồ sơ sửa đổi tên và vốn điều lệ công ty. Theo đó, công ty đổi tên từ CTCP Chứng khoán Thái Bình Dương thành CTCP Chứng khoán Trí Việt (tên viết tắt là TVSC). Vốn điều lệ mới của công ty là 51,8 tỷ đồng;
 • Ngày 27/09/2010 Công ty được UBCK chấp thuận cho phép tăng vốn điều lệ từ 51,8 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng;
 • Ngày 15/04/2015, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng với vốn điều lệ là 96.000.000.000 (Chín mươi sáu tỷ đồng) và nghiệp vụ kinh doanh chính là Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán;
 • Ngày 9/6/2015, Công ty chính thức được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 337/QĐ-SGDHN của Tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 • Tháng 5/2017, VĐL nâng lên150.200.000.000 đồng:
 • Ngày 8/8/2018, VĐL nâng lên 161,9 tỷ đồng.
Xem thêm Rút gọn

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Môi giới chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 • Lưu ký chứng khoán;
 • Dịch vụ khác gồm: cung cấp dịch vụ giao dịch kỹ quỹ. Tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định.
Xem thêm Rút gọn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO