Cho khách vay ký quỹ quá tay, một công ty chứng khoán bị UBCKNN "gõ đầu"

03-06-2023 14:34|Quốc Trung

Công ty chứng khoán này đã cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ khi khách không bảo đảm tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Ngày 30/5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) số tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

Cụ thể trong các ngày 3 và 4/6/2021, tỷ lệ ký quỹ ban đầu tại một số tài khoản khách hàng thấp hơn 50% theo quy định. Tuy nhiên, công ty đã giải ngân cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ khi khách hàng không bảo đảm tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Trước đó, UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 125 triệu đồng đối với CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (Mã VTO - HOSE) do không đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT độc lập.

Theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, VTO có 7 Thành viên HĐQT trong đó chỉ có 1 Thành viên độc lập (không đảm bảo số lượng theo quy định đối với công ty niêm yết).

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/cho-khach-vay-ky-quy-qua-tay-mot-cong-ty-chung-khoan-bi-ubcknn-go-dau-186044.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Cho khách vay ký quỹ quá tay, một công ty chứng khoán bị UBCKNN "gõ đầu"
POWERED BY ONECMS & INTECH