Chứng khoán Tiên Phong dự lãi tăng 35%, muốn chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu và tăng vốn gấp đôi năm 2023

27-03-2023 20:11|Băng Di

Nhận định về thị trường chứng khoán năm 2023, TPS cho biết tình hình thị trường hiện nay được dự báo là đã qua giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù sẽ vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) sẽ trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch phát hành 2,000 tỷ đồng trái phiếu; chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ…

Trong năm 2023, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã chứng khoán: TPS) đã đặt chỉ tiêu doanh thu 2.831 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng, tăng 35,6%. Năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu 2.733 tỷ đồng và lãi sau thuế 136 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 138% và 34% kế hoạch đề ra.

Nhận định về thị trường chứng khoán năm 2023, TPS cho biết tình hình thị trường hiện nay được dự báo là đã qua giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù sẽ vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi.

Chứng khoán Tiên Phong dự lãi tăng 35%, muốn chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu và tăng vốn gấp đôi năm 2023

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho kế hoạch hoạt động năm 2023, TPS sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 5 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm. Lãi suất và kỳ tính lãi của trái phiếu sẽ được HĐQT quyết định phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm.

Cụ thể, đối tượng phát hành là các tổ chức kinh tế, định chế tài chính, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân/tổ chức có nhu cầu đầu tư trái phiếu. Thời gian thực hiện cụ thể của từng đợt phát hành sẽ được HĐQT quyết định.

Cũng tại đại hội lần này, TPS sẽ trình cổ đông phương án phát hành/chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn của công ty để thực hiện các nghiệp vụ; thực hiện hoạt động đầu tư của công ty, bao gồm các chương trình, kế hoạch đầu tư, góp vốn đầu tư, mua cổ phần/phần vốn góp hoặc thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác; và/hoặc cơ cấu nợ.

TPS dự kiến phát hành thông qua hai phương án, đó là phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với một trong hai tỷ lệ thực hiện quyền, gồm 100 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2:1) hoặc 200 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1:1). Giá phát hành dự kiến không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Phương án thứ hai, chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến tối đa 200 triệu cổ phiếu, giá không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc quý I/2024.

Lãi suất hạ nhiệt, ngành nào được hưởng lợi?

Ngân hàng Nhà nước “ế" vốn trên thị trường mở

PG Bank dự kiến không chia cổ tức trong năm thứ 11 liên tiếp

Bài thuộc chủ đề Tài chính
Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/chung-khoan-tien-phong-du-lai-tang-35-muon-chao-ban-2000-ty-dong-trai-phieu-va-tang-von-gap-doi-nam-2023-175590.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Chứng khoán Tiên Phong dự lãi tăng 35%, muốn chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu và tăng vốn gấp đôi năm 2023
POWERED BY ONECMS & INTECH