Cổ đông Novaland (NVL) chấp thuận phương án chào bán gần 3 tỷ cổ phiếu

24-03-2023 12:50|Lan Phương

Sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland (NVL) sẽ tăng lên mức hơn 49.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp địa ốc có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (HOSE: NVL) vừa công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, qua đó thông qua tất cả tờ trình với tỷ lệ đồng thuận cao.

Đáng chú ý, cổ đông NVL đã thông qua việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1(cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% phương án. Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu về nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do NVL làm chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện 2 phương án trên đều trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Ngoài ra, Novaland cũng dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Đối tượng chào bán bao gồm Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

Thời gian thực hiện là đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT. Mục đích nhằm thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT và người lao động với Novaland.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng thêm hơn 29.540 tỷ đồng lên mức hơn 49.000 tỷ đồng và vượt mặt Tập đoàn Vingroup hay Vinhomes để trở thành doanh nghiệp địa ốc có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/co-dong-novaland-nvl-chap-thuan-phuong-an-chao-ban-gan-3-ty-co-phieu-175156.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Cổ đông Novaland (NVL) chấp thuận phương án chào bán gần 3 tỷ cổ phiếu