FiinGroup: Tác động của trái phiếu sang chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng là thấp

24-11-2022 14:39|Nhã Kỳ

Theo FiinGreoup, cơ cấu TPDN tại các ngân hàng tương đối khiêm tốn, ít có tác động đến chất lượng tín dụng.

Ảnh hưởng mang tính hệ thống của trái phiếu đến hệ thống tài chính ngân hàng là không lớn

Báo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) mới đây do FiinGroup thực hiện cho biết, trong ngắn hạn tác động trực tiếp của trái phiếu sang chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ thấp.

Theo đó, lý do là cơ cấu TPDN trong hệ thống ngân hàng vẫn còn tương đối khiêm tốn, với quy mô nắm giữ TPDN phi ngân hàng chiếm khoảng 2,47% trên tổng tài sản sinh lời.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tại FiinGroup, trường hợp kênh TPDN không được sớm khai thông và tâm lý nhà đầu tư không được cải thiện sẽ tạo ra vấn đề thanh khoản lớn hơn.

Bên cạnh đó, các sự kiện vi phạm trái phiếu có thể tạo ảnh hưởng dây chuyền sang hệ thống tín dụng ngân hàng bởi một doanh nghiệp có khả năng cao rơi vào nhóm nợ xấu nếu vi phạm nghĩa vụ nợ.

Ảnh hưởng có tính hệ thống đến danh mục trái phiếu của hệ thống ngân hàng không lớn nếu chỉ dựa thuần túy trên quy mô trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp sở hữu bởi ngân hàng

Theo FiinGroup, các ngân hàng hiện nay giữ danh mục trái phiếu doanh nghiệp (phi ngân hàng) quy mô 284.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,47% trên tổng tài sản sinh lời tại 30/6/2022.

Do đó, có thể thấy, cơ cấu TPDN trong hệ thống ngân hàng vẫn còn tương đối khiêm tốn.

Trong nửa đầu năm, nhiều ngân hàng tăng cường phân bổ thêm tỉ trọng vào chứng khoán đầu tư để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng vốn khi mà tốc độ huy động vốn còn nhanh hơn tăng trưởng tín dụng.

Trước các biến động của thị trường TPDN, xu hướng này sau đó đã có dấu hiệu đảo chiều nhằm giảm bớt rủi ro, ngoài ra cũng để tạo dư
địa cho vay ở các tháng cuối năm khi “room” tín dụng cạn kiệt.

Bên cạnh đó, theo FiinGroup, trong bối cảnh NHNN tiếp tục nâng lãi suất điều hành và nhiều thông tin bất lợi trên thị trường, lợi suất TPCP và TPDN đã đồng loạt quay đầu giảm giá trong thời gian qua do gia tăng cả lãi suất tham chiếu lẫn phần bù rủi ro.

Do vậy, các chuyên gia tại FiinGroup đã đưa ra dự báo danh mục trái phiếu của vài ngân hàng tiếp tục ghi nhận âm chưa thực hiện trong quý tới.

Tuy nhiên, rủi ro tín dụng trong hệ thống sẽ có sự phân hóa rõ rệt, ít ảnh hưởng tới các ngân hàng có quy mô nắm giữ TPDN nhỏ so với tổng tài sản có sinh lãi, chất lượng TPDN đa dạng và được thẩm định rủi ro kỹ lưỡng.

Cho nên, theo FiinGroup, đây cũng không phải một vấn đề lớn nếu ngân hàng có trích lập dự phòng giảm giá đầy đủ.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/fiingroup-tac-dong-cua-trai-phieu-sang-chat-luong-tin-dung-cua-he-thong-ngan-hang-la-thap-159655.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
FiinGroup: Tác động của trái phiếu sang chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng là thấp