Kinh doanh thua lỗ, Bảo hiểm Bưu điện (PTI) còn bị truy thu và phạt hơn 1,3 tỷ đồng tiền thuế

27-03-2023 17:08|Hồ Nga

Năm 2022 Bảo hiểm Bưu điện (PTI) lỗ 352 tỷ đồng.

Cục thuế Hà Nội công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Tổng CTCP Bảo hiểm bưu điện (mã chứng khoán PTI).

Theo đó Bảo hiểm bưu điện đã kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hơn 1,05 tỷ đồng theo công văn của Kiểm toán Nhà nước. Trong đó thuế GTGT hơn 989,41 triệu đồng và thuế TNDN hơn 60,63 triệu đồng.

Các hình phạt không có tình tiết tăng nặng cũng không có tình tiết giảm nhẹ. Hình thức xử phạt:

- Tiền phạt khai sai, mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra, số tiền 210.008.797 đồng

Các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Nộp đủ số tiền thuế TNDN thiếu năm 2018, số tiền 60.633.452 đồng

- Nộp đủ số tiền thuế GTGT thiếu năm 2018, số tiền 989.410.531 đồng

- Nộp tiến thuế chậm nộp, số tiền 63.007.579 đồng

Tổng số tiền thuế tăng thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 1.323.060.359 đồng.

Năm 2022 Bảo hiểm Bưu điện đạt 5.153 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,8% so với năm 2022. Tuy vậy chi phí, các khoản chi cao hơn doanh thu, nên Bảo hiểm Bưu điện lỗ 352 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi sau thuế 257 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết 31/12/2022 Bảo hiểm Bưu điện vẫn còn hơn 61,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/kinh-doanh-thua-lo-bao-hiem-buu-dien-pti-con-bi-truy-thu-va-phat-hon-13-ty-dong-tien-thue-175569.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Kinh doanh thua lỗ, Bảo hiểm Bưu điện (PTI) còn bị truy thu và phạt hơn 1,3 tỷ đồng tiền thuế