VIB chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt, chuẩn bị tăng vốn điều lệ thêm 4.300 tỷ đồng

24-03-2023 16:40|Hoàng Yến

Cổ đông VIB sẽ nhận được cổ tức bằng tiền mặt vào đầu tháng 5/2023.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa công bố thông tin về lịch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành thêm cổ phiếu.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2023, VIB đã thông qua phương án sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn lợi nhuận sau trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận để chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Theo đó, ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt được VIB công bố là ngày 7/4/2023. Ngân hàng sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 5/5/2023.

Về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, VIB cho biết ngân hàng sẽ sử dụng tối đa hơn 4.215 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn lợi nhuận sau trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận tại thời điểm 31/12/2023 để tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 76 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên (ESOP), tương đương tỷ lệ vốn tối đa 0,36%.

Như vậy, với phương án phát hành cổ phiếu này, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 4.291 tỷ đồng, từ mức gần 21.077 tỷ lên hơn 25.368 tỷ.

Tại ĐHCĐ được tổ chức vào ngày 15/3 vừa qua, ngân hàng cũng đã đề ra mức lợi nhuận mục tiêu là 12.200 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2021. Tổng tài sản đạt 428.500 tăng 25% so với năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng tăng từ 233.920 tỷ đồng năm 2021 lên 292.500 tỷ vào cuối năm 2023 (tăng 25% tuỳ thuộc chỉ tiêu NHNN giao). Huy động vốn kỳ vọng đạt 292.600 tỷ đồng, tăng 26,2%; tỷ lệ nợ xấu khống chế dưới 3%.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/vib-chot-ngay-tra-co-tuc-bang-tien-mat-chuan-bi-tang-von-dieu-le-them-4300-ty-dong-175209.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
VIB chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt, chuẩn bị tăng vốn điều lệ thêm 4.300 tỷ đồng