ĐHCD

Ba vấn đề khiến cổ phiếu VEAM chưa thể 'chuyển nhà'
Tại ĐHCĐ vừa kết thúc, cổ đông VEAM (Mã VEA) đặt nhiều câu hỏi cho ban lãnh đạo liên quan đến câu chuyện hiệu quả kinh doanh, niêm yết, khởi tố...
POWERED BY ONECMS & INTECH