Lợi nhuận Chứng khoán SmartInvest (AAS) giảm hơn 70% trong năm 2023

26-01-2024 09:56|Bình An

Tại thời điểm cuối năm, các khoản vay của SmartInvest ghi nhận tăng mạnh trong đó vay ngắn hạn từ tổ chức, cá nhân, tăng hơn 400%.

CTCP Chứng khoán SmartInvest (mã: AAS) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu hoạt động đạt 105,6 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp chính vào doanh thu hoạt động vẫn là khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FTVPL), song đã giảm hơn 63% so với quý IV/2022, còn hơn 90 tỷ đồng.

Các khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), lãi từ các khoản cho vay và phải thu, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Trừ đi các khoản chi phí, Chứng khoán SmartInvest lãi ròng hơn 4 tỷ đồng quy IV/2023 - giảm hơn 86% so với quý cùng kỳ. Lũy kế cả năm, công ty đạt lợi nhuận sau thuế gần 88 tỷ đồng, giảm hơn 72% so với cả năm 2022.

Lợi nhuận Chứng khoán SmartInvest (AAS) giảm hơn 70% trong năm 2023
Thuyết minh chi tiết danh mục tự doanh của SmartInvest

Vào cuối năm 2023, khoản tự doanh của AAS ghi nhận tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL) giá trị hơn 638 tỷ đồng, bao gồm cổ phiếu niêm yết và trái phiếu, giảm khoảng 15,5% so với đầu năm. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán là cổ phiếu chưa niêm yết giá trị hơn 370 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,5 lần.

SmartInvest cũng còn các khoản phải thu trị giá hơn 975 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, bao gồm khoản phải thu khó đòi 222 tỷ đồng tại CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Kinh Bắc cũng như CTCP Nông nghiệp Xanh Hưng Việt.

Công ty cũng phát sinh các khoản vay trị giá hơn 941 tỷ đồng tại nhiều tổ chức tài chính lớn, bao gồm BIDV, Vietcombank, Oceanbank,… Đặc biệt, SmartInvest có vay ngắn hạn từ tổ chức, cá nhân hơn 625 tỷ đồng, tăng hơn 412% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả đến cuối quý IV/2023 là hơn 1.118 tỷ đồng - tăng hơn 345 tỷ đồng.

>>3 công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 940 triệu đồng

Xuất hiện cổ phiếu công ty chứng khoán giúp cổ đông lãi 30-40% từ đầu năm

Một công ty chứng khoán báo lãi năm 2023 giảm gần 25%

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/loi-nhuan-chung-khoan-smartinvest-aas-giam-hon-70-trong-nam-2023-221332.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Lợi nhuận Chứng khoán SmartInvest (AAS) giảm hơn 70% trong năm 2023
POWERED BY ONECMS & INTECH