nớ trái phiếu

Một doanh nghiệp vừa bất ngờ báo lỗ 831 tỷ đồng, âm vốn chủ 1.500 tỷ?
Vịnh Thiên Đường đang giới thiệu một mô hình kinh doanh mới liên quan du lịch nghỉ dưỡng - tuy vậy mô hình này đang được khuyến cáo khi tham gia.
15 giờ trước|Doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS & INTECH