căn hộ

Hà Nội: 33.000 căn hộ tại dự án vi phạm được cấp sổ đỏ
Bên cạnh 33.000 căn hộ thuộc các dự án vi phạm trên địa bàn Hà Nội sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có 29.000 căn hộ đang chờ xử lý.
POWERED BY ONECMS & INTECH