Giá điện tăng - Cơ hội nào cho năng lượng tái tạo?