Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát nợ hơn 52.000 tỷ đồng trái phiếu
Tính đến hết năm 2023, các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu doanh nghiệp hơn 52.400 tỷ đồng, trong đó số nợ chậm, chưa thanh toán đúng hạn gốc, lãi cho trái chủ là hơn 17.200 tỷ đồng.
một tháng trước|Doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS & INTECH