Ông Trịnh Văn Quyết và nỗi đau của nhà đầu tư nhóm cổ phiếu FLC