Credit Suisse

Sửa Luật Các tổ chức tín dụng: Cân nhắc các trường hợp cần áp dụng "can thiệp sớm"
Xoay quanh nội dung Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), bên cạnh những mặt tích cực đã được tiếp thu, chỉnh lý, nhiều ý kiến cho rằng, cần cân nhắc lại quy định về can thiệp sớm…
2 ngày trước|Tài chính Ngân hàng